AllaprimA Art Atelier
Dordrecht Courses

Dordrecht and surroundings city of the golden age
Dordrecht en omstreken Stad uit de gouden eeuw
 

 

summer 2002 - the painting weeks are from June 24th through June 26th (week C)
and from June 27th through June 29th (week D)

zomer 2002 – de schilderweken zijn van 24 juni t/m 26 juni (week C)
en van 27 juni t/m 29 juni (week D)
 

the home port of the painting and drawing weeks will be the island of Dordrecht Holland
de thuishaven van de schilder- en tekenweken is het eiland van Dordrecht-Nederland

 

participation
deelname
is open
staat open
 


the themes are
de thema's zijn

the landscape of the Alblasserwaard
het landschap van de Alblasserwaard

the typical Dordrecht architecture of the golden age
de typische Dordtse architectuur uit de gouden eeuw

the unique Dutch light
het bijzondere Hollandse licht

color and atmosphere of the old city, the river and polder landscape
kleur en sfeer van de oude stad, de rivier en het polderlandschap


individual instruction, led by a Dutch artist and professor, starts with a small group at 10:00 AM and lasts until about 15:30 PM interrupted by a coffee/tea and lunch break
individuele begeleiding, onder leiding, van een Nederlands beeldend kunstenaar en tekendocent Marja de Jong, in een kleine groep, start s'ochtends om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur, onderbroken door koffie/thee en lunch

arrival at 9:30 AM in the studio of Lucien den Arend in Zwijndrecht, from there we leave for the working location by waterbus and/or ferry
ontvangst 9.30 uur in atelier van beeldhouwer Lucien den Arend in Zwijndrecht, vandaaruit vertrek naar de tekenlocatie per waterbus en/of fastferry

a short work discussion after return to the studio in Zwijndrecht
korte werkbespreking na terugkeer in het atelier in Zwijndrecht of voor vertrek ‘s morgens

the duration of the painting week is three days (week C and D)
de teken- en schilderweek duurt 3 dagen (week C en D)      

the costs are 125 week C or D (including 20 registration and VAT)
de kosten bedragen 125,= week C of D (inclusief 20,= inschrijfkosten en 19% BTW)

including painting and drawing materials, coffee/tea and lunch, waterbus and fast ferry
inclusief schilder- en tekenmaterialen, koffie/thee en lunch, waterbus en fastferry

minimum number of participants 8 (1 group), maximum 25 (2 groups)
minimum aantal deelnemers 8 (1 groep), maximum 25 (2 groepen)

travel and boarding costs will be carried by the participant
reis en eventuele verblijfkosten zijn voor eigen rekening

we can arrange for agreeable accommodation
voor een plezierige accommodatie kan worden gezorgd

prolongation for the remaining portion of the week is negotiable
verlenging met het tweede deel van de week is mogelijk

 

INFO

e-mail

mail@allaprima.org
telephone telefoon 31 (0)78 6128371
fax 31 (0)78 6259650

back | st Ives Net home | Selected Art | artists | join | culture | courses | links | email

copyright © 1997 StIvesNet
Seppäläntie 860   51200 Kangasniemi   Finland
tel +358 44 264 12 12
 e-mail

website developed by Lucien den Arend
in cooperation with DutchDeltaDesign

sky photo: copyright © Marco de Nood
grachtenpand te koop