StIvesNet
 
HOME

2103 pages

a short history about the
origins of St Ives Net

Selected Art

artists (55)

Keith Barrett
Alexander Baturin
Henk van den Berg
Gabriele Berger
Françoise van den Bosch
Kees Buckens
Wien Cobbenhagen
Henck van Dijck
Wim Drion
Jeroen Fransen
Ron Gennisse
Henk van Gerner
Rinus Groenendaal
Jorma Hautala
Lutz Hellmuth
May Hobijn
Kari Huhtamo
Margreet Huisman
Venelin Ivanov
Marja de Jong
Roland de Jong Orlando
Ton Kalle
Bart Kelholt
Bert De Keyser
Aart Lamberts
Niels Lous
Wicher Meursing
Oleg Nikoliuk
Jeroen Niemeyer
Cor Noltee
Marco de Nood
Herbert Nouwens
Matti Peltokangas
Kiril Prashkov
Vera Röhm
Geert Schiks
Anneke Schollaardt
Mari Shields
Lies van der Sluis
Wim Smits
Rezsö Somfai
Borislav Stoev
Jan Jelle Stroosma
Yuri Sviridov
Georghiu Tchapkenov
Yutaka Toyota
Rita van der Vegt
Frits Vanèn
Vasil Vasilev
Arie Wols
Gennady Zubkov
Lucien den Arend

museums
музей

fashion
May Hobijn
hats

exhibitions
Johann Sebastian Bach Sculpture Symposium
Forum Konkrete Kunst
four nations four spaces
North Sea Black Sea
Olomuotoja
Peterskirche Erfurt D

Holland constructive
coby brinkers
go de graaf
henk van trigt
lucien den arend
piet van zon

return of Vincent van Gogh

join

culture

courses

cities

links


email

"The following pages are in the Dutch language. They present my proposal for a new location for Victory. In January, mayor Vreeman of Zaanstad announced in his new year's speech that he wouldn't rest until Victory has been removed from its present location. I have agreed to its relocation as I don't want to see it destroyed. I will be glad to answer any questions"

Lucien den Arend


(mijn eerste alternatieve ontwerp - meerdere zouden nog volgen)

Zaanstad Victory
verleden en toekomst / een online ontwerp
 

voorwoord

Graag neem ik hier de gelegenheid om -

[voordat Victory op haar nieuwe lokatie zal verrijzen]

- wellicht voor de laatste maal mijn visie op de situatie rond Victory op haar huidige locatie te geven. Op deze wijze hoef ik mijzelf later niet te verwijten dat ik in 1999 niets tegen de verdwijning uit Koog aan de Zaan gedaan heb. Bovendien zal dan niemand van de betrokkenen kunnen zeggen dat hij of zij het niet geweten heeft. Ik presenteer dit voorstel online omdat ik niet in de gelegenheid ben om de inwoners van Zaanstad middels een nieuwjaarstoespraak van mijn gedachten op de hoogte te stellen.

De huidige plek zal achterblijven als een locatie zonder gezicht. noch uitzicht (zowel letterlijk als figuurlijk). Het spijt mij voor de mensen uit Zaanstad die het met mij eens zijn dat Victory op deze locatie inderdaad uitdrukking geeft aan de gevoelens die indertijd leefde toen de A8 deze plek definitief kapot maakte.


het voorspel

Zo'n dertien jaar na de plaatsing van Victory, na verscheidene acties van een groep bewoners die zich tegen het kunstwerk richt, heeft burgemeester Vreeman in zijn recente nieuwjaarstoespraak een belofte bedacht dat hij niet als burgemeester zal vertrekken voordat Victory van de huidige locatie verdwenen is. Daarop zijn er, ook in de pers, reakties geweest om het kunstwerk voor koog aan de Zaan te behouden. Enkele van de voorstanders houden mij op dit moment zo goed als zij kunnen op de hoogte.

Slechts eenmaal, jaren geleden, werd ik op de hoogte gesteld van deze tegenacties en werd ik uitgenodigd voor een uitzending van de regionale omroep; daar heeft de wethouder het college standpunt verwoord dat het kunstwerk na een zorgvuldige procedure tot stand gekomen is en dat het dus niet zal worden verwijderd.

Al enige maanden voor de hierboven genoemde, niet op schrift gestelde, nieuwjaarstoespraak was ik benaderd door de huidige wethouder. Wij zouden een avond met de initiatiefnemers van de tegenactie beleggen om te pogen enkele misverstanden definitief weg te nemen. Zover mocht het niet meer komen. Graag had ik deze bewoners, zoals in de radio uitzending, nogmaals getoond dat het argument van het 'prachtige uitzicht' onder de brug en achter de pijlers, voor diegenen die de situatie echt bekeken hebben, niet steekhoudend is. Zoals onderstaande foto aangeeft, is hier geen sprake van enig uitzicht.

Zaanstad Holland and the sculpture of Lucien den Arend - his site specific sculptures ordered by the city of Zaanstad

Nog steeds nodig ik hen uit om een keer de moeite te nemen om achter Victory te gaan staan en het 'uitzicht' in zich op te nemen. Ook had ik in een dialoog met deze bewoners, aan de hand van officiele stukken, inclusief mijn oorspronkelijke schetsontwerp evenals mijn definitieve ontwerp, willen bewijzen dat het argument als zou het een ander beeld zijn dan dat wat in het oorspronkelijk ontwerp te zien was, niet op enige wetenschap gestoeld is.   Men (en indertijd de welstandscommissie die in de zaak betrokken werd) was afgegaan op een foto uit de krant. Deze foto was van een van mijn voorstudies die het schetsontwerp begeleidden. De krant had deze kennelijk gekozen omdat hij beter af te drukken was. De welstandscommissie was dus afgegaan op de pers in plaats van de stukken te lezen. Het college heeft dat toen aangetoond en het advies van de welstandscommissie terzijde gelegd. Het rechtgezette misverstand werd niettegenstaande in zijn oorspronkelijke versie door de kleine groep tegenstanders overgenomen en leeft nog steeds voort. In ieder geval, het college wist beter.

een nieuwe locatie

De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Vreeman bracht een einde aan de gegroeide stand van zaken en Victory moest weg. Stukken in de pers van de voorstanders mochten niet baten. Een instantie die het kunstwerk wel zag zitten was de Wijk Poelenburg.


volgend blad

back | st Ives Net home | Selected Art | artists | join | culture | courses | links | email

copyright © 1997 StIvesNet
Seppäläntie 860   51200 Kangasniemi   Finland
tel +358 44 264 12 12
 e-mail

website developed by Lucien den Arend
in cooperation with DutchDeltaDesign

sky photo: copyright © Marco de Nood
grachtenpand te koop